مارکسیسم در روسیه

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «مارکسیسم در روسیه» با حضور جناب آقای جهانگیر کرمی
مارکسیسم در روسیه

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «مارکسیسم در روسیه» با حضور جناب آقای جهانگیر کرمی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.