متفکر مؤسس

متفکر مؤسس

طرح امام خمینی(ره) از فقه و نقش ایشان در شکل گیری روحانیت جدید چه بود؟ آیا امام(ره) دارای مکتب فقهی می باشد؟ امروزه در ایران، چه موانعی در فهم و بسط مکتب حضرت امام(ره)، بر سر راه وجود دارد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.