مجتهد میدان

ساواک در گزارشی پیرامون جایگاه امام موسی صدر در لبنان چنین می‌نویسد: سید موسی صدر که روحانی است، موقعیت عجیبی در لبنان برای خود کسب نموده است که می‌توان گفت صدر یعنی قلب بیروت و قلب ملت لبنان و امکان ندارد از دستور صدر سرپیچی کنند... . اما امام صدر چه کرد و چگونه این مقبولیت سیاسی و اجتماعی را در بین مردم لبنان به دست آورد؟
مجتهد میدان

ساواک در گزارشی پیرامون جایگاه امام موسی صدر در لبنان چنین می‌نویسد: سید موسی صدر که روحانی است، موقعیت عجیبی در لبنان برای خود کسب نموده است که می‌توان گفت صدر یعنی قلب بیروت و قلب ملت لبنان و امکان ندارد از دستور صدر سرپیچی کنند… . اما امام صدر چه کرد و چگونه این مقبولیت سیاسی و اجتماعی را در بین مردم لبنان به دست آورد؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.