مجلس انقلابی و چالش های قانون گذاری

مجلس انقلابی و چالش های قانون گذاری

از مهم ترین ویژگی های مجلس انقلابی توجه به مشکلات مردم، رفع و قانون گذاری آن ها است‌. اما آنچه همواره مورد پرسش واقع است ساختار های تصویب یک قانون است‌، اینکه فرآیند قانون گذاری با چه‌ چالش های مواجه است و مجلس انقلابی باید چگونه از این موانع عبور کند.

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به هفدهمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.