مجمع دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت، نخستین ایستگاه قرارهای تشکلی کانون اندیشه جوان

نخستین ایستگاه قرارهای تشکلی کانون اندیشه جوان

ضرورت پرداختن به امر گفتگو در بستری مناسب و با محوریت دانشجویان، از اموری است که همواره در کانون اندیشه جوان مورد اهتمام بوده و ارتباط مستمر با تشکل های دانشجویی و برگزاری ۱۰۰ نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی کالک در کانون و در ایام کرونا از مویدات این امر است.

در همین راستا و در دور جدیدی از فعالیت های دفتر ارتباطات تشکلی کانون اندیشه جوان این مجموعه در جهت گفتمان سازی و ترویج روحیه گفتگو و تضارب آرا در میان قشر نخبه دانشگاهی و تقویت تشکل های دانشجویی به عنوان سردمدار جنبش دانشجویی تلاش نموده است با حضور موثر در بین تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها، به رشد بیش از پیش آنها و زمینه سازی شکل گیری بسترهای گفتگو در میان نخبگان دانشگاهی گام بردارد.

سه شنبه ۸ آذرماه نخستین مقصد و قرار از قرارهای تشکلی کانون اندیشه جوان بود که با حضور معاون مخاطب شناسی و مسئول دفتر تشکلی کانون، معاونت جهاد تبیین مجمع دفاتر فرهنگی، مسئول دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع، مسئول دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز و همچنین مسئول دفتر فرهنگی دانشکده راه آهن در دفتر مرکزی این تشکل در دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید. در این نشست صمیمی طرفین پیرامون مسائل روز دانشگاه به گفتگو پرداخته و تفاهماتی برای افزایش همکاری ها علی الخصوص در حوزه کرسی های آزاد اندیشی صورت گرفت.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.