مجموعه کتاب «آنان که می اندیشند»

مجموعه کتاب «آنان که می اندیشند»

ده جلد پیرامون نقد و بررسی آرا و اندیشه های اندیشمندان معاصر که زاویه دید متفاوتی به غرب داشته اند..

از غرفه کانون اندیشه جوان تهیه کنید: نمایشگاه کتاب، شبستان، راهرو۷, غرفه ۳۵

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.