مجموعه کتاب «نقد گفتمان»

مجموعه کتاب «نقد گفتمان»

دو جلد پیرامون نقد و بررسی جریانات و گفتمان های رایج فکری معاصر
از غرفه کانون اندیشه جوان تهیه کنید: نمایشگاه کتاب، شبستان، راهرو۷, غرفه ۳۵

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.