مدرسه مهارت کانون اندیشه جوان کارگاه آموزش زبان عربی – سطح مبتدی برگزار می کند

هدف از برگزاری این دوره ایجاد مهارت مکالمه و برقراری ارتباط با مردم عراق  می باشد .
مدرسه مهارت کانون اندیشه جوان کارگاه آموزش زبان عربی – سطح مبتدی برگزار می کند

هدف از برگزاری این دوره آموزش زبان عربی سطح مبتدی و ایجاد مهارت مکالمه و برقراری ارتباط با مردم عرب زبان می باشد .

مدل برگزاری کارگاه به شیوه مشارکتی مکالمه محور  و  سطح بوده و شرکت کنندگان در پایان دوره از مهارت گفت و گو با عرب زبانان  برخوردار می گردند . بدیهی است که مهارت عمومی مکالمه عربی نیز با گذراندن دوره ارتقا میابد.

لازم به ذکر است این کارگاه  در ۱۲ جلسه ۳ ساعته از تاریخ ۲۹ آبان ماه الی ۲۳ بهمن، روزهای چهارشنبه ساعت ۱۶ _۱۹  در کانون اندیشه جوان برگزارخواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت می توانید از طرق زیر اقدام نمایید .

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.