مدرنیته بیمار

بورژوازی ، جهان سرمایه داری و مدرنیته مفاهیمی هستند که تا امروز نماد عقلانیت و جهان مدرن بودند اما جهان در حال رسیدن به این نتیجه است که باید در این ایستگاه پیاده شده و برای رسیدن به مقصد راه بهتری را انتخاب کند ؛ سوال اصلی این است که مدینه فاضله غرب چرا و چگونه به بن بست رسیده است ؟
مدرنیته بیمار

بورژوازی ، جهان سرمایه داری و مدرنیته مفاهیمی هستند که تا امروز نماد عقلانیت و جهان مدرن بودند اما جهان در حال رسیدن به این نتیجه است که باید در این ایستگاه پیاده شده و برای رسیدن به مقصد راه بهتری را انتخاب کند ؛ سوال اصلی این است که مدینه فاضله غرب چرا و چگونه به بن بست رسیده است ؟

‌‌

برای شنیدن فایل صوتی مدرنیته بیمار اینجا کلیک کنید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.