مردم و نانماینده ها!

مردم و نانماینده ها!

روایتی از نانماینده ها و‌ خیانت گروه های سیاسی به رای، انتظارات و مطالبات مردم که باعث پراکندگی آنها می شود.

اما راه عبور از این پراکندگی چیست؟

سید علی سیدان در اینباره می گوید…

 

 

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.