مرکزی برای تولید فکر

فیلم کامل چهل و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «مهم ترین ماموریت تشکل های دانشجویی : مرکزی برای تولید فکر» این نشست با حضور معین شادرو ( مسئول بال دانشگاهی حوزه نهضت و مسئول سابق دوره اسلام ناب) برگزار شد.
مرکزی برای تولید فکر

فیلم کامل چهل و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «مهم ترین ماموریت تشکل های دانشجویی : مرکزی برای تولید فکر» این نشست با حضور معین شادرو ( مسئول بال دانشگاهی حوزه نهضت و مسئول سابق دوره اسلام ناب) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.