مسئله تامین مالی پژوهش

مسئله تامین مالی پژوهش

موضوع تامین مالی در حوزه پژوهش از امور دارای اهمیت در زیست بوم علمی کشورها است، سه بازیگر این عرصه یعنی دولت، نهاد آموزش عالی و شرکت های تجاری چه سهمی در کشور ما در این حوزه ایفا می کنند و وضعیت انها نسبت به دنیا چگونه است؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به چهل و هشتمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.