مسئله جمهور مردم

جمهوری اسلامی ایران یک ترکیب کامل می باشد که مسئولان نظام همواره سعی در صیانت از آن داشته اند اما همیشه عده ای نسبت به جمهوریت نظام افراط و تفریط دارند، حال با توجه به انتخابات دوباره جمهوریت کلید واژه ی پر تکراری شده است، نمایندگان تشکل های دانشجویی پیرامون مسئله جمهوریت و ساختار فعلی انتخابات به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.
مسئله جمهور مردم

جمهوری اسلامی ایران یک ترکیب کامل می باشد که مسئولان نظام همواره سعی در صیانت از آن داشته اند اما همیشه عده ای نسبت به جمهوریت نظام افراط و تفریط دارند، حال با توجه به انتخابات دوباره جمهوریت کلید واژه ی پر تکراری شده است، نمایندگان تشکل های دانشجویی پیرامون مسئله جمهوریت و ساختار فعلی انتخابات به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.