مسئله محوری و دانشگاه تمدن ساز

مسئله محوری و دانشگاه تمدن ساز

اهمیت مسئله محوری برای یک دانشگاه تمدن ساز از دیدگاه فعال جنش دانشجویی چیست؟ و چه موضوع چه تقاطع هایی با دانشگاه داشته و باید داشته باشد.

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به چهل و هفتمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.