مسئله محوری یا مساله سازی؟!

مسئله محوری یا مساله سازی؟!

از مهم ترین ویژگی های پژوهش تشخیص مشکلات اساسی و رفع آن ها است. این ویژگی پژوهش را، مسئله محوری می نامند. بدین معنا که باید مسئله را تشخیص و بر مبنای آن پژوهش را انجام داد. باید توجه داشت که در پژوهش ها نباید مسئله‌سازی کرد؛ بلکه مسئله موجود را کشف و آن را با توجه به اهداف مد نظر مورد بررسی قرارداد.

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به چهلمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.