مسئله ی “مسئله محوری”

مسئله ی "مسئله محوری"

مسئله محوری چیست و چه الزاماتی دارد؟ دانشجویان و مسئولین برای مسئله محور شدن چه وظایف متقابلی دارند؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت پنجاه و دو برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.