مسائل هویتی ایران معاصر

مسائل هویتی ایران معاصر

فیلم کامل قسمت اول نشست معرکه (فصل هویت) با موضوع «مسائل هویتی ایران معاصر»
این نشست با حضور جبار رحمانی «عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» و سیدحسین شهرستانی «عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی» برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.