مستند جستجوگر در رسانه ملی

پخش اولین اثر مستند کانون اندیشه جوان در شبکه های مستند و چهار سیما
مستند جستجوگر در رسانه ملی

پخش اولین اثر مستند کانون اندیشه جوان در شبکه های مستند و چهار سیما

جستجوگر، بررسی و نقد آرا و اندیشه های دکتر شریعتی کاری از کانون اندیشه جوان به زودی از شبکه چهار و مستند:
شبکه مستند ️از شنبه۲۹خرداد تاسه شنبه۱تیر پخش ساعت۱۹ باز پخش اول ساعت ۲۴ باز پخش دوم ساعت۱۳روزبعد
شبکه چهار ️از شنبه۲۹خرداد تاسه شنبه۱تیر پخش ساعت ۲۱

اکران های دانشجویی و اهالی اندیشه متعاقبا اطلاع رسانی می شود

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.