مستند جستجوگر در شبکه های سیما

مستند جستجوگر در شبکه های سیما

دارای لوح افتخار بخش مستند حافظه ملی جشنواره عمار

▶️از شنبه۲۸ خرداد تا سه شنبه ۳۱ خرداد

?شبکه مستند

? پخش ساعت ۱۹:۳۰
?باز پخش اول ساعت ۲۴
?باز پخش دوم ساعت ۸ روزبعد

?شبکه چهار
?پخش ساعت ۲۲
?باز پخش ساعت ۱۵

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.