مسیر تشکل های دانشجویی / شب سوم : انجمن اسلامی مستقل

کانون اندیشه جوان در راستای تاریخ نگاری و بررسی نقاط عطف "انجمن اسلامی مستقل" میزبان جناب آقای مهدی بلوکات خواهد بود.
مسیر تشکل های دانشجویی / شب سوم : انجمن اسلامی مستقل

۱۳ آبان سال ۱۳۷۸ همچون سیزدهم آبان سال ۵۸ یک اتفاق مهمی در تشکل های دانشجویی رخ می دهد. انشقاق در انجمن اسلامی دفتر تحکیم وحدت و اعلام موجودیت تشکل تازه تاسیس “انجمن اسلامی مستقل” نقطه عطفی می شود برای رونق مجدد در فضای جنبش دانشجویی. انشقاق بوجود آمده را می توان اولین انسقاق تشکیلاتی در انجمن اسلامی دفتر تحکیم دانست.
کانون اندیشه جوان در راستای تاریخ نگاری و بررسی نقاط عطف “انجمن اسلامی مستقل” میزبان جناب آقای مهدی بلوکات خواهد بود.

۱۸ آذر ساعت ۲۳
از طریق صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.