مسیر تشکل های دانشجویی / شب چهارم : بسیج دانشجویی

کانون اندیشه جوان در راستای آشنایی بیشتر با نقاط عطف این تشکل دانشجویی میزبان جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی خواهد بود.
مسیر تشکل های دانشجویی / شب چهارم : بسیج دانشجویی

بسیج کارخود را بعد از مبارزه در عرصه نظامی ادامه داد و به حکم امام روح الله در سال ۶۷ بدنبال ترویج روحیه انقلابی در دانشگاه های کشور رفت. تشکل دانشجویی بسیج بیش از سه دهه است که در عرصه‌های مختلف در حال فعالیت است. این تشکل نه تنها درعرصه های سیاسی بلکه نسبت به مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز نگاه مطالبه‌گرانه داشته و تاثیرگذار بوده است.
امشب کانون اندیشه جوان در راستای آشنایی بیشتر با نقاط عطف این تشکل دانشجویی میزبان جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی خواهد بود.
۱۹ آذر ساعت ۲۲
از طریق صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.