مسیر جهت گیری تخصصی افراد تشکیلاتی در دوران پس از دانشگاه

فیلم کامل پنجاه و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور مسعود اسماعیلی ( مسئول سابق سامانه کالک سازمان بسیج دانشجویی) و علیرضا رهنما (فعال دانشجویی و از اعضای تیم متد) برگزار شد.
مسیر جهت گیری تخصصی افراد تشکیلاتی در دوران پس از دانشگاه

فیلم کامل پنجاه و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور مسعود اسماعیلی ( مسئول سابق سامانه کالک سازمان بسیج دانشجویی) و علیرضا رهنما (فعال دانشجویی و از اعضای تیم متد) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.