مسیر رشد چهار ساله دانشجویان در تشکل های دانشجویی و نسبت آن با جهت گیری تخصصی

فیلم کامل پنجاه و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد قدیمی (مسئول قرارگاه امام رضا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق) علیرضا قدس (مسئول سابق آموزش بسیج دانشگاه تهران) برگزار شد.
مسیر رشد چهار ساله دانشجویان در تشکل های دانشجویی و نسبت آن با جهت گیری تخصصی

فیلم کامل پنجاه و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد قدیمی (مسئول قرارگاه امام رضا بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق) علیرضا قدس (مسئول سابق آموزش بسیج دانشگاه تهران) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.