مشارکت سیاسی مردم

مشارکت سیاسی مردم

 کاهش مشارکت سیاسی در ادوار گذشته انتخابات، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت، آینده نظام سازی توجه به این پیامدها و وضعیت به وجود آمده را طلب می کند.

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به هفدهمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.