مطالبه گری بیرون از دانشگاه

مطالبه گری بیرون از دانشگاه

آیا مطالبه گری دانشجویان بیرون از درهای دانشگاه فایده ای دارد؟ روش مطلوب برای مطالبه گری تشکل های دانشجویی در استانها چگونه است؟ تجربه موفق تشکل ها در این زمینه چیست؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.