مطالبه گری در میدان

مطالبه گری در میدان

مطالبه گری دانشجویی برای رفع مشکلات مردم، بدون همراهی با فضای مردمی، تحقق نمی یابد. در واقع آنچه که به جنبش دانشجویی اصالت می بخشد، پیوند دانشجویان با مردم و نقش آفرینی آنان در بطن جامعه می باشد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.