مطالبه گری قدم اول نیست!

مطالبه گری قدم اول نیست!

مطالبه گری محصول چه فرآیندی است؟ و چه بایسته هایی دارد؟نسخه ایجابی کار شده قابل اتکا در این حوزه چه موضوعیت و ضرورتی دارد؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هشتاد و هفت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.