معرفت معیار

معرفت معیار

برای معرفت افزایی دو شیوه کل به جز و جز به کل قابل برنامه ریزی است اما کدام رویکرد برای جامعه تشکل های دانشجویی مناسب تر است؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و دو برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.