ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم زهرا داور پناه
ملاحظات تمدنی در گفتمان پساانقلاب درباره زن

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم زهرا داودر پناه

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.