مهمترین نیاز یک تشکیلات

مهمترین نیاز یک تشکیلات

مدتی است که احساس می شود فضای تشکلی دچار رخوت شده و تشکل ها دیگر موفق نیستند. چه چیز باعث این وضعیت شده و اولین نیاز آنها برای برگشت به دوران اثرگذاری چیست، بودجه، قدرت یا معرفت؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.