موانع و چالش های نشریات دانشجویی

موانع و چالش های نشریات دانشجویی

نشریات دانشجویی از مهم ترین تولیدات دانشجویی است که دانشجویان را در فضای قلم و نویسندگی قرار می دهد. اما در سال های اخیر تولید این نشریه ها با چالش های گوناگونی مواجه شده است. چالش هایی که با توجه به مشکلات گوناگون، نیاز به پاسخ های متناسب دارد…

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به بیست و ششمین قسمت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.