میدان نبرد

میدان نبرد

شهید سید مرتضی آوینی در دوره ای می زیست که نسخه ای واکنشی برای سینمای جریان دهه ۶۰ داشت، نسخه ای که بنظر می رسد ابتدایی ترین و مهم ترین درس آن خالی نگذاشتن میدان باشد. چرا که وقتی در زمین دشمن نجنگی باید در خاکت از آن دفاع کنی. میدانی که یک سوی آن خالی از صدا شده است…


مطالب مرتبط
پادکست «میدان نبرد»

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.