میدان واقعی

میدان واقعی

میدان عمل واقعی تشکل های دانشجویی کجاست؟

تشکل ها در این میدان به خوبی عمل کرده و تاثیر گذاری دارند؟ و آیا فعالیت های صنفی در این عرصه می گنجد؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت شصت و هفت برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.