میراث طالقانی

از مهمترین شاخصه های نظام مردم سالار، حضور مردم در صحنه های سیاسی_اجتماعی است و شورا یکی از ارکان مردم سالاری دینی است. امروز و پس از گذشت 42 سال از فوت آیت الله طالقانی شورا ها در چه وضعیتی قرار دارند؟
میراث طالقانی

از مهمترین شاخصه های نظام مردم سالار، حضور مردم در صحنه های سیاسی_اجتماعی است و شورا یکی از ارکان مردم سالاری دینی است. امروز و پس از گذشت ۴۲ سال از فوت آیت الله طالقانی شورا ها در چه وضعیتی قرار دارند؟

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.