می خواهم درمان شوم

دکتر منصوری لاریجانی از شفای روح می گوید.

هر چه انسان به خدا نزدیک شود آرامش او بیشتر می شود.

دکتر منصوری لاریجانی از شفای روح می گوید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.