نباید های رسانه ای برای تشکل ها

نباید های رسانه ای برای تشکل ها

تشکل ها در حوزه فعالیت رسانه ای باید از چه آفات و رفتارهایی دوری کنند؟

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هفتاد و چهار برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.