نباید های رسانه ای برای تشکل ها

نباید های رسانه ای برای تشکل ها

تشکل ها در حوزه فعالیت رسانه ای باید از چه آفات و رفتارهایی دوری کنند؟

📽 برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هفتاد و چهار برنامه کالک مراجعه فرمایید.

🌐 در سایت کانون ببینید.

📽 در آپارات کانون ببینید.

📱در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.