نحوه ورود تشکل های دانشجویی در حوزه مسائل صنفی

فیلم کامل شصت و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور سرکار خانم میترا هدایتی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ( دفتر تحکیم وحدت)) و جناب آقای مهرگان محمدی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شاهد) برگزار شد.

فیلم کامل شصت و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور سرکار خانم میترا هدایتی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ( دفتر تحکیم وحدت)) و جناب آقای مهرگان محمدی (عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شاهد) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.