نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی

فیلم کامل بیست و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی

فیلم کامل بیست و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی
این نشست با حضور محمد رضا دادگستر «نایب دبیر انجمن علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» و حمید رضا میررکنی «مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی » برگزار شده است.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.