نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران

فیلم کامل نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران» با حضور جناب آقای علی فتاحی زفرقندی
نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران

فیلم کامل نشست مجازی ولایت فقیه و تفکیک قوا با موضوع «نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران» با حضور جناب آقای علی فتاحی زفرقندی

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.