نسخه اقتصادنا

نسخه اقتصادنا

شهید سید محمد باقر صدر، نابغه عرصه اندیشه و علم. عالمی که جامعیت او در مباحث علمی قدرت و نگاهی بلند را به او بخشیده بود. شهید صدر در کتب خود امکان سخن گفتن از “ما” برای انسان مسلمان معاصر را فراهم آورد و نشان داد که به چه صورت و در یک منظومه درست از مفاهیم، می توان نظامی را به وجود آورد که در تعادل کامل قرار دارد…


مطالب مرتبط
پادکست«نسخه اقتصادنا»

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.