نشریات ابزار سنجش!

نشریات ابزار سنجش!

نشریات دانشجویی ابزاری قوی و توانمند در اختیار دانشجویان است برای تبیین و انجام فعالیت های اندیشه ای، فرهنگی و سیاسی اجتماعی اما این رسانه تنها ابزاری برای ابراز مواضع و عقاید نیست بلکه ابزاری برای سنجش سطح عمق تشکل ها نیز است.

? برای مشاهده کامل گفتگو به قسمت هشتاد و چهار برنامه کالک مراجعه فرمایید.

? در سایت کانون ببینید.

? در آپارات کانون ببینید.

?در اینستاگرام کانون ببینید.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.