نشریات بستری برای رشد

نشریات همواره بستری برای کنشگری جنبش های دانشجویی بوده است اما این بستر حال و روزی مانند تشکل ها دارد و افت محسوسی را تجربه می کند. فعالین نشریات دانشجویی این حوزه، به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.
نشریات بستری برای رشد

نشریات همواره بستری برای کنشگری جنبش های دانشجویی بوده است اما این بستر حال و روزی مانند تشکل ها دارد و افت محسوسی را تجربه می کند. فعالین نشریات دانشجویی این حوزه، به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.