نشریات دانشجویی بستر رشد در حوزه فکر و اندیشه

نشریات دانشجویی بستر رشد در حوزه فکر و اندیشه

فیلم کامل نود و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی
این نشست با حضور یوسف بیوک خان (دبیر فرهنگی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی) و مسلم خلخال (دبیر سیاسی اسبق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شهید چمران اهواز) برگزار شد.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.