نشست اول : امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه

با حضور جناب آقای دکتر سید حسین شهرستانی
امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

نشست اول : امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه

حکیم ابوالقاسم فردوسی، سراینده‌ای بزرگ و شخصیت برجسته که پیرو مذهب شیعه نیز بوده است. شخصیتی مطرح در ایرانشهر که ضمن آگاهی از تاریخ ماقبل از اسلام در ایران و همچنین تسلط به منابع دینی آن دوره تلاش موثری جهت ثبت و ضبط تاریخ اسطوره ای و پادشاهی ایران نموده است. که اهمیت این اثر در حفظ زبان پارسی در دورانی گردید که دیگر رواجی در دیوان و مکاتبات نداشت و در پس توی ذهن فردوسی اندیشه بزرگی نهفته بود که ارزش کار آن را تا هزاران سال زنده نگه می دارد. امروز ما برای داشتن اندیشه‌ای مبتنی بر وجوه مختلف سنت خود لاجرم باید از این ذخیره ارزشمند استفاده کنیم. به این منظور باید به امکانات موجود در آن التفات داشته باشیم و در مورد آنها بیشتر تامل کنیم.

در همین راستا قصد داریم تا ۲۵ اسفندماه ساعت ۲۱ با حضور جناب آقای دکتر سید حسین شهرستانی پیرامون موضوع« امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه » در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.