نشست اول : اندیشه سیاسی طالبان

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه 22 تیرماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر مازیار کریمی در نشستی مجازی با موضوع «اندیشه سیاسی طالبان» در صفحه مجازی کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ به گفتگو بنشینیم.
تجربه سیاسی طالبان

نشست اول : اندیشه سیاسی طالبان

اندیشه سیاسی و حکومتی طالبان، نظیر سایر جنبش‌های دینی اهل سنت بر استوانه خلافت اسلامی استوار است. از این رو پس از تصرف کابل در سال ۱۳۷۵ شمسی عنوان دولت اسلامی را به امارت اسلامی تغییر دادند. در اندیشه سیاسی طالبان، شریعت اسلامی تنها معیار برای تطبیق و اجرای احکام است و تحت هیچ شرایطی نادیده انگاشته نمی‌شود. الگوی طالبان در شیوه حکومتداری، نحوه خلافت خلفای راشدین است.

از همین روی، طالبان همواره هدف خود را از کسب قدرت، جلوگیری از فساد و مبارزه با مفاسد اجتماعی موجود در افغانستان بیان می کردند. و دیدگاه و عملکرد طالبان نشان می دهد که این گروه در پی تشکیل دادن حاکمیت به شیوه خلافت است، و تنها راه حل قضیه افغانستان را زور و غلبه بر آنان می داند.

در همین راستا قصد داریم تا سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۱۵ با حضور جناب آقای دکتر مازیار کریمی در نشستی مجازی با موضوع «اندیشه سیاسی طالبان» در صفحه مجازی کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ به گفتگو بنشینیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.