نشست اول : تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوع «تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت» با حضور فریبا علاسوند در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.
نشست اول : تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت

برخی رویکردهای فمنیستی در ایران از وجود یک گفتمان مردسالار در حیطه مسائل اجتماعی و سیاسی سخن گفته و آن را نقد می‌کنند. این عده بر عدم عدالت جنسیتی بین دو جنس مرد و زن تاکید کرده و معتقدند میان زنان و مردان برای تصدی مسئولیت‌ها و مقامات اجتماعی، فرصت‌ها و امکانات برابری وجود ندارد. آنها چنین برای نمونه این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اساسا زن می‌تواند حضور و کنش‌گری بین‌المللی داشته باشد یا نه؟آنها اینطور بیان می‌کنند که زنان ایرانی مانند مردان، امکان کنش‌گری بین‌المللی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ندارند و این امر به گفتمان مردسالار حاکم در جامعه بازمی‌گردد. بنابراین در راستای اعمال عدالت جنسیتی لازم است زنان را برای تصدی امور سیاسی و اجتماعی تربیت کرده و برای این امر بسترسازی کنیم. این عده معتقدند ما در عرصه عدالت جنسیتی دچار ضعف قوانین هستیم و به همین منظور ضروری است مجلس و دولت به سیاست‌گذاری در امر عدالت جنسیتی بپردازند.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز ‌دوشنبه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۱۹ با حضور فریبا علاسوند در نشستی مجازی تحت عنوان «تبیین مفهوم عدالت در بستر جنس و جنسیت» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی _canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.