نشست اول : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

موافقان تطبیق تاریخ با اکنون معتقدند که بر اساس آموزه‌های دینی، ائمه اطهار (ع) الگو و اسوه برای زندگی شیعیان هستند و باید طبق سیره آنها در تمام ابعاد زندگی عمل کنیم. بر اساس دیدگاه موافقان، قرآن و تعاليم اهل بيت ما را تشویق كردند در سرنوشت گذشتگان غور كنيم و همین امر مي‌تواند درستی تطبيق تاريخ را اثبات کند. علاوه بر قرآن، در سیره ائمه نیز تطبیق تاریخ را می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، اميرالمومنين (ع) به امام حسن (ع) وصیت کردند كه «من چنان راجع به تاريخ گذشتگان اطلاع دارم كه گويي با آنها زندگي كرده‌ام». بنابراین قرآن و اميرالمومنين توصیه می‏کنند به بررسي تاريخ گذشتگان بپردازيد و هدف از این توصیه اين است كه آموزه‌ها و عبرت‌هاي بسياري را از تاريخ دريابيم و به شيوه افرادي عمل كنيم كه بر مسير حق عمل كردند.
تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

نشست اول : تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟

موافقان تطبیق تاریخ با اکنون معتقدند که بر اساس آموزه‌های دینی، ائمه اطهار (ع) الگو و اسوه برای زندگی شیعیان هستند و باید طبق سیره آنها در تمام ابعاد زندگی عمل کنیم. بر اساس دیدگاه موافقان، قرآن و تعاليم اهل بيت ما را تشویق كردند در سرنوشت گذشتگان غور كنيم و همین امر مي‌تواند درستی تطبيق تاريخ را اثبات کند. علاوه بر قرآن، در سیره ائمه نیز تطبیق تاریخ را می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، اميرالمومنين (ع) به امام حسن (ع) وصیت کردند كه «من چنان راجع به تاريخ گذشتگان اطلاع دارم كه گويي با آنها زندگي كرده‌ام». بنابراین قرآن و اميرالمومنين توصیه می‏کنند به بررسي تاريخ گذشتگان بپردازيد و هدف از این توصیه اين است كه آموزه‌ها و عبرت‌هاي بسياري را از تاريخ دريابيم و به شيوه افرادي عمل كنيم كه بر مسير حق عمل كردند.

در همین راستا کانون اندیشه جوان قصد داریم تا یکشنبه ۱۱ مهر ماه ساعت ۲۱ با حضور جواد سلیمانی امیری در نشستی مجازی تحت عنوان «تطبیق تاریخ اسلام با حوادث اکنون؛ امکان یا امتناع؟» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.