نشست اول : دیدگاه قدرت محور به سیاست

این نشست سه‌شنبه 20 مهر ماه ساعت 15 با حضور علیرضا بلیغ در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ برگزار می گردد.
دانش و قدرت در اندیشه فوکو

نشست اول : دیدگاه قدرت محور به سیاست

از دوره مدرن و با ظهور ماکیاولی، تعریف سیاست دگرگون شد. سیاست از نظر ماکیاولی، یک «مهارت» و فن بود تا با استفاده از آن بتوان «قدرت» حکومت‌ها را استوار کرد. ماکیاولی سیاست را در پیوند با بخت و شانس تعریف کرد و آن را از سطح یک دانش به یک فن تنزل داد. از دوره ماکیاولی، ارتباط سیاست با نظام دانش منقطع شد و به ابزاری برای اعمال قدرت تبدیل گردید.

به عبارت دیگر، نگاه قدرت‌محور در سیاست با ماکیاولی آغاز شد و نگاه دانش‌محور به سیاست به حاشیه رفت. دیدگاه قدرت‌محور از دوره ماکیاولی هم‌چنان ادامه دارد و به دیدگاه غالب در سیاست جهانی بدل شده است. از همین رو در این نشست در پی آن هستیم تا سیر تحول سیاست از یک دانش به یک فن و ابزار را مورد بررسی قرار دهیم.

در همین راستا درکانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز سه‌شنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۵ با حضور علیرضا بلیغ در نشستی مجازی تحت عنوان «دیدگاه قدرت محور به سیاست» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.