نشست اول : صالح مقبول یا اصلح نامقبول

قصد داریم تا سه شنبه 17 فروردین ماه ساعت 21 با حضور جناب حجت الاسلام مجتبی نام خواه و محسن مهدیان پیرامون موضوع « صالح مقبول یا اصلح نامقبول» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم
اولویت با مشارکت بالا یا انتخاب دولت انقلابی

نشست اول : صالح مقبول یا اصلح نامقبول

از پرسش های اساسی که در دهه های اخیر اذهان بخشی از توده‌های دلسوز جامعه را به خود مشغول کرده این است که در فضای رقابت‌های انتخاباتی، با وجود تکثر کاندیداهای انتخاباتی برای رسیدن به قدرت از منظرهای شرعی و فقهی چه کسی اصلح‌تر و چه کسی نامقبول‌تر از دیگری برای تصدی و انتخاب شدن است. این پرسش مهم که گزینش خوب و آگاهانه نیز مانند حضور در انتخابات یک وظیفه است از دغدغه های بسیاری از طیف‌ها می باشد.

در همین راستا قصد داریم تا سه شنبه ۱۷ فروردین ماه ساعت ۲۱ با حضور جناب حجت الاسلام مجتبی نام خواه و محسن مهدیان پیرامون موضوع « صالح مقبول یا اصلح نامقبول» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.