نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری

این نشست چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه ساعت 22 با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ برگزار می گردد.
آزادی از نگاه شهید مطهری

نشست اول: عدالت از نگاه شهید مطهری

همان گونه که در اسلام به عدالت بهای فراوان داده شده است، در اندیشه شهید مطهری نیز پرداختن به عدالت و کوشش برای معرفی و اجرای آن، حضوری پررنگ و برجسته داشته است. عدل از دیدگاه شهید مطهری مفهومی چندبعدی است. عدل نوعی جهان بینی است که در ارتباط با عقل، در ردیف کتاب و سنت است. استاد مطهری در امر عدالت سعی کرده است تا چیستی و ماهیت عدالت اجتماعی و جایگاه آن را در سلسله مراتب امور به درستی بشناسند.

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ساعت ۲۲ با حضور جناب آقای دکتر فرزاد جهان بین موضوع« عدالت از نگاه شهید مطهری» در صفحه مجازی باشگاه اندیشه به نشانی Bashgah_net@ به گفتگو بپردازیم.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.